Refaktura a stawki VAT

Przy wystawieniu refaktury z e-dokumentu dochodzi do błędnego naliczania stawki VAT. Otóż w e-dokumencie zastosowane były stawki ,,np'' oraz ,,23%'' , natomiast po skorzystaniu z opcji ,,wystaw e-fakturę'' wszystkie z pozycji mają zastosowaną stawkę jedynie ,,23%''.
Powinna być możliwość wystawienia dwóch sposobów refakturowania np. wg stawek z e-dokumentów lub własnych w zależności od przypadku.
W tym przypadku po konsultacji z księgowością, konieczna była refaktura zgodnie ze stawkami zawartymi w e-dokumencie czyli ,,np'' i ,,23%'', a nie jak sugeruje automatycznie taxxo.

W trakcie analizy Sugestie zgłoszone przez: Pamela Głosowało: 14 maj, '21 Komentarze: 0

Dodaj komentarz

0 / 1,000

* Twoje imię będzie widoczne dla wszystkich

* Twój email będzie widoczny tylko dla moderatorów