Scalanie dokumentów

17 głosy

Jest już opcja rozdziel faktury. Dlatego mogłoby być "scal dokumenty" . Np. zdarzy się, że zostanie dwustronna faktura zeskanowan/przesłana każda strona w oddzielnych plikach. Usunięcie, ponowne łączenie bądź poprawianie zajmuje dużo czasu. Tak samo jak są jakieś aneksy w dokumentach innych.

Zrobione Sugestie zgłoszone przez: Iza Głosowało: 26 mar Komentarze: 4

Komentarze: 4