Możliwośc wpisywania litrów paliwa

7 głosy

Idealnym rozwiązaniem byłaby możliwość uzupełniania przy fakturze za paliwo oprócz numeru rejestracyjnego ilość zakupione paliwo. Usprawniłoby to proces wypełnianai deklaracji.
Zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska, przedsiębiorcy prowadzący działalność mającą wpływ na środowisko mają obowiązek corocznego składnia sprawozdania i wnoszenia opłaty środowiskowej. Działalność podlega opłacie, gdy powoduje m.in. wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, np. ze spalania paliw w silnikach spalinowych. Nie trzeba płacić za korzystanie ze środowiska jeśli wyliczona roczna opłata nie przekracza 800 zł. W przypadku, gdy roczna wysokość opłaty nie przekracza 100 zł, nie składa się także wykazów.

W trakcie analizy Sugestie zgłoszone przez: Anna Litwińkska Głosowało: 05 paź, '23 Komentarze: 0

Komentarze: 0