Faktury cykliczne - możliwość wystawiania faktur ostatniego dnia roboczego w miesiącu

Obecnie jak wybierze się opcje - wystawiaj tylko w dni robocze, to faktura z 31 dnia miesiąca trafi do odbiorcy 1-2 dnia kolejnego miesiąca.

Zrobione faktury Sugestie zgłoszone przez: Robert Głosowało: 27 lip, '20 Komentarze: 0

Dodaj komentarz

0 / 1,000

* Twoje imię będzie widoczne dla wszystkich

* Twój email będzie widoczny tylko dla moderatorów